1.Bilingválna Súkromná Materská škola Piešťany

1.Bilingválna Súkromná Materská škola Piešťany

Hoštáky 33
92101 Pieštany
IČO: 42163951

Informácie o inštitúcii 1.Bilingválna Súkromná Materská škola Piešťany

 

 

Angličtina a deti predškolského veku

 

Celosvetovo uznávaným a najrozšírenejším jazykom sveta je angličtina. Používa sa v každej sfére života a je vlastne jazykom komunikácie a dorozumievania sa na celej zemi. V dnešnom modernom svete je anglický jazyk priam nevyhnutnosťou, avšak na Slovensku je jeho znalosť stále nedostatočná.


Nové programové vyhlásenie školstva obsahuje návrh, a to – povinnú angličtinu na základných školách už od prvého ročníka. Cieľom je, aby končiaci deviataci už ovládali anglický jazyk. Na základe toho je najlepšie oboznámiť deti s anglickým jazykom ešte pred nástupom do škôl. Najvhodnejší čas na osvojenie si cudzieho jazyka je obdobie, keď sa dieťa začína učiť svoj materinský jazyk. Deti tohto veku sú schopné spontánne si zapamätať jednotlivé slová i jednoduché gramatické konštrukcie oveľa jednoduchšie ako staršie deti, či dospelí. Za deň sa v priemere naučia až 15 anglických slov. Takže nielen, že si veľmi rýchlo osvoja cudzí jazyk, ale zároveň si aj rozvíjajú mozgovú kapacitu a schopnosť vzdelávať sa. Rozvíjajú si a časom zdokonaľujú jednotlivé zručnosti, ktoré im v budúcnosti budú nápomocné pri objavovaní svojho talentu, či záujmov. Dôležitým faktorom efektívnosti jazyka v tomto veku je aj veľkosť skupiny detí. Najoptimálnejší počet v skupine je 5-6 detí. V takejto veľkej skupine sú deti schopné udržať pozornosť pri učení a byť v neustálom kontakte s učiteľkou. Podstatný je aj proces opakovania už naučeného a to nielen týždenne ale denne. Vyučovací proces by mal trvať cca 20 minút na to, aby deti dokázali dávať pozor a sústredili sa. Obdobie predškolského veku je obdobím hier a práve preto je hra najefektívnejšia forma výučby anglického jazyka. Deti vďaka nej veľmi rýchlo pochopia jednotlivé slovné a gramatické konštrukcie, ktoré vo vyučovacom procese nadväzujú na materinský jazyk a činnosti. K osvojovaniu anglického jazyka touto formou slúži spievanie anglických piesni, tanec, kreslenie, počúvanie, opakovanie a veľa ďalších hravých aktivít.

Prepojenie cudzieho a materinského jazyka, čiže bilingválna väzba, je tým najefektívnejším spôsobom, ako naučiť naše deti myslieť a hovoriť oboma jazykmi, dáva im veľké možnosti do budúcnosti, tak ako v pracovnej, tak aj v súkromnej sfére a v konečnom dôsledku z nich vyformuje plnohodnotných a schopných jedincov žiť a prebíjať sa v tomto svete.

Kde nás nájdete?

Zobrazit